Sneltest Goed wonen

voor mensen met een beperking en/of hun ouders, familieleden, mantelzorgers

Iedereen heeft recht op goed wonen. Mensen met een beperking ook. Maar goed wonen is voor mensen met een beperking niet vanzelfsprekend.

Goed wonen is zelf kunnen kiezen waar en met wie je woont. Goed wonen is gebruik kunnen maken van je huis en je woonomgeving. Goed wonen is je thuis en veilig voelen.

Woont u eigenlijk wel goed?

Vult u de sneltest in als ouder, beantwoord de vragen dan zo veel mogelijk vanuit de positie van uw kind. Vragen waarbij dat niet kan, kunt u overslaan.